Nieuws

                                4078-02502                                                                               261-82155

   30-11-2013 


   Vandaag inspectie gehad, inspecteur Mulder heeft op een plezierige manier gekeurd en de dieren naar


   verwachting ingeschreven.  De 4 rammen werden als volgt beoordeeld.


   3938 - 74955    def.    -      89 -  90 - 89 - 88 - 88 - 87 - 88 - 88        72 - 84 - 35


   5249 - 62889   voorl.  -       87 - 89 - 88 - 87 - 87 - 86 - 87 - 87        63 - 75 - 33


   4078 - 2502     voorl. -        88 - 88 - 87 - 88 - 89 - 87 - 87 - 88        62 - 72 - 33


   261  - 82155    voorl. -        89 - 89 - 89 - 88 - 88 - 87 - 88 - 88        62 - 72 - 33


   Er werden 21 jonge fokooien beoordeeld, deze kregen gemiddeld 88 punten voor alg. voorkomen.


   22 gedekte ooilammeren kregen gemiddeld bijna 87,5 punten voor alg. voorkomen.

    


   Bathmen 21-09-2013


   1A en kampioen 2 tal oude ooien.


   261-1601  geb. 19-03-08   89-89   4x11      116/68


   261-1718  geb. 23-03-09   90-90    3x7       109/63

  


   29-09-2013


   Zaterdag 21-09 zijn we met een aantal dieren naar Bathmen geweest.


   Het was een prachtige keuring met veel publieke belangstelling en veel kwaliteit.                       


   Succes hadden we met ons tweetal oude ooien 1A + kampioen de zussen 1601 en 1718.


   1A rubr. familiegroep moeder 1601, dochter 41816 en kleindochter 82051.


   1B ooi 41816 met haar 3 lammeren stond net als in Tolbert achter de door ons gefokte ooi 


   261-1707 van Marcus Postma met haar 3 ramlammeren.


   De ooi 1601 mocht bij de oude ooien opstellen bij de laatste 5  en 82051 mocht bij de gezoogde jaarlingen


   opstellen bij de laatste 5 voor het kampioenschap maar werden beiden net niet uitgekozen als kampioen.


   1C achter de reserve kampioen was onze 1 jarige ram 42000. Deze werd aangekocht door D. Lukte Willink,


   die had laatst ook al 8 mooie ooilammeren van ons had aangekocht.
   Verrassend best was het ramlam 2502 dat afgelopen zomer bij Bert Laan door ons is aangekocht.


   Hij stond in  het 1A 3 tal wat later ook het kampioenshok werd en hij kwam met glans


   bij de beste 10 ramlammeren.


   Zijn vader is de Jacobs ram B4797-0022 met z'n prachtige kop en type, zijn moeder is een 90 punten ooi


   van onze 261-1667 [ de ram die bij Oomes zo best fokte].


   mmm. is de 94 pnt. ooi 4078-1976 een topooi van Bertus.


  


  

  


                  De laatste 10 ramlammeren in Bathmen, de derde van links is 2502


                  Het is zo te zien ook niet de minste in de rij en heeft daarbij een prachtige kop en zijaanzicht.                 4078-2502  Enkele weken na Bathmen bij onze schapen in de wei.   29-09-2013    A 90 punten ram uit onze fokkerij.


   Ram 6465-71364. De bekende veelvuldige 

  

   kampioensram van Marcus Postma is bij herhaalde


   keuring met A  90  ingeschreven bij het


   schapenstamboek TES. De fraaie zwaargewicht kreeg


   de volgende balk:

  

   88-93-89-92-89-87-90-90 -  H 79  -  L 88 -  BD 41


   V. 261-1688  90-89


   M. 261-1631  89-88


   M.M. 261-1286 89-89

 

       15-09-2013


       Onlangs is dit beste ramlam op ons bedrijf gearriveerd.


        5249-62889       3 ling        geb. 22-02-13 


        v. 4380-19074   91-89   De nieuwe Premieram in

      

        Noord Holland.


        m .5249-1095    89-88


        Fokker:   Johan Roozendaal Waarland.


       Was samen met moeder en broer het Kampioensstel in


       Opmeer.


       62889 is extra bespierd en weegt al meer dan 60 kilo.


  


  

   08-09-2013


   De fokdag in Tolbert was voor ons boven verwachting, vooral onze ramlammeren scoorden voortreffelijk.


   Zie voor fotoreportage onder pagina foto's.

-261-69000 Kampioen in Sint Oedenrode 


op 25-8-18  bij de oudere rammen.


 Hij is al 2 jaar in eigendom bij de fam.


Veldhoen, waar hij naar volle tevredenheid


zijn werk doet.

      6-2-2018   Onze nieuwste aanwinst.   Een ram met een gouden randje, zo lijkt het.


                    Heeft meer dan 25 ooien gedekt.


                    4078-2850  v. 4050-38405  vrl. 89-89


                    Met in zijn stamboom grootheden als: 4030-4250, 6185-848, 1405-605,B4797-22


                    Voorlopig opgenomen met 90-89-90-88-90-87-89-89    H 64     L 74   BD 32

             5454-86495   geb.19-3-17                                       v.  261-69000      geb.21-3-16

10-09-17 Aankoop super bespierde fokram 5454-86495    fokker Velthoen Fijnaart.


Voorlopig ingeschreven met 87-89-88-87-88-87-88-87  H 64   L 74  BD 32


Vader 261-69000    88-88  is vorig jaar door Velthoen bij ons aangekocht. v.1947-8271 m.261-41890


m.     5454-52803     90-88  1x2       v.4112-29555  90-89


m.m. 5454-27231     91-91  3x8  was in 2015 reserve kampioen oude ooien op de nationale nts keuring


m.m.m. 5454-1290   90-91  6x12


v.m. 261-41890  89-89  6x13* is op dit moment onze oudste ooi, heel vitaal bracht al eens een 4-ling   


zij is 1 van onze beste rammenmoeders. Ze heeft al verschillende 88 punten zoons voortgebracht.


Haar mooie zoon van dit jaar 261-69055 is verkocht aan de fam. Blaauw, nieuw TES lid.


Haar kleinzoon 261-69057 uit 90 punten dochter


261-68781 is dit jaar onze mooiste ramlam is onlangs


verkocht aan Leo Eshuis te De Lutte.


v.m.m. 261-1601 zie lager op deze pagina.


                                                          


                                                                              261-69057


07-12-2016 Vandaag is Mart Mulder langs geweest om de schapen in te schrijven.


Resultaat ooien : 1 x 91, 3 x 90, 8 x 89 en 5 x 88 is gemiddeld precies 89 punten, met bijna 90 bespiering.


De 18 gedekte ooilammeren kregen gemiddeld 88 punten.


Ramlammeren: 261-68969      - 87-89-90-88-88-87-89-88  -   64-75-32


                        261-68981    -   88-88-90-88-88-87-88-88   -  63-73-32


                        261-68989   -    88-90-88-88-88-86-87-88   -  65-75-32


                        261-68997    -   87-90-89-88-88-96-87-88   -  65-76-32


                        261-69005    -   88-89-88-88-88-87-89-88   -  63-73-33


                      1947-08335   -   90-88-88-87-88-86-87-88   -   63-75-33


                       261-69006   -    90-88  verhuurd aan Andries Weidenaar, kreeg zijn punten daar.

18-12-2016 De 4 ooien die onlangs met A 90 en 91 punten voor alg. voorkomen zijn opgenomen.

stammoeder 261-1601  7x19
Hieronder 2 kleinzonen die haar stempel op onze

 

schapenstapel nog aanzienlijk kunnen vergroten.261-82145  88-88  4x11* v. 282-2454                    261-69005  v. 4078-2502 m.261-82145


Weer een uiterst vruchtbare dochter van 1601      zijn broer 261-69006 zat in ons beste 3tal rammen en


die zulke mooie rammen kan geven.                      is nu bij Andries Weidenaar  aan het dekken.


vorig jaar bracht ze de 3 rammen 68907/8/9         zus 69007 is bij de bar opgegroeid, maar is nu 1 van


907 is naar Belgie verhuisd, 908kreeg 88-88.        van de beste ooilammeren, ze loopt nu bij 1947-8335.261-68997 als  4-ling geboren is uitgegroeid tot een fraaie jonge dekram.


Moeder en grootmoeder werden ln 2013 1A in de rubriek: moeder, dochter, kleindochter.


Moeder 261-41816  90-90  bracht het voor een texelaar het onwaarschijnlijke aantal,  in 6x19* lammeren.


Vaak ook nog hele beste, zoals 2050 - 2051 en 2052.  en 2124 - 2125 en 2126. zie elders op deze site.


M.m. 261-1601  89-89  bracht tot nu toe in 7x19 lammeren. Ze is nog uitzonderlijk vitaal, loopt bij verweiden


nog voorop in de koppel, haar uier is nog goed, dit jaar zoogde ze nog 2 van haar 3 ooilammeren van 8271


Op ons bedrijf zijn nog veel nakomelingen, maar ook elders in Nederland en Belgie doen ze het uitstekend.

01-10-2016


Onze nieuwe topper, 1947- 8335 stond in Didam bij de 10 beste ramlammeren, weegt nu meer dan 60 kg.


 v. 1947-8278 De reserve kampioen bij de 1,5 j rammen in Bathmen.


 m.v. 1755-80558 de bekende Zum Grotenhof ram.

12-12-2015  Vandaag inspectie gehad, content


mee hoe Mulder de punten heeft verdeeld.


Ooien : 8 x 88   -   6 x 89    -    5 x 90    -   1 x 92


Rammen: 4078-2502  -   90  -  89


                261-68928  -  90  -  88


                282-81248  -  90 -   88


              1947-08271  -  88  -  88


              6465-30676  -  88  -  87


Foto's:  3 dochters van 2502


29-05-2016   Gezelig met z'n allen onder de boom.


Het moet er toch eens van komen, de barlammeren

 

moesten afgelopen week ook eens naar buiten. Eerst maar 


een poosje op het erf, om gras te leren vreten. Ze vonden

 

eerst alles maar vreemd en lagen steeds op een kluitje om

 

de boom.21-03-2016     261-68928       90-88         3-ling


Zijn moeder, 261-1601 bracht gister weer een 3-ling


Ze heeft nu in 7 x 19 levende  lammeren gebracht!


Haar dochter 261- 1816 90-90 bracht vorige week zelfs


voor de 2de keer een 4-ling, hiervan was helaas 1 van


overleden. Verschillende kleindochters van 1601 kwamen


ook met een 3-ling aanzetten. [Het Vellenga gen? Ha,Ha.]
  21-03-2015   Het gaat voortreffelijk met het aflammeren


  Tot nu toe hebben er 39 schapen gelammerd waarvan 2x4  10x3  25x2 en 2x1. Puur natuur gedekt!


   De zussen 41816 en 41890 kregen woensdag elk een vierling, elk 2 rammetjes en 2 ooitjes.


   41816  [90-90 - 5*x15] is ook de grootmoeder van onze dekram 82250 [90-88].


   bracht als jaarling 2 daarna 3 x een drieling en nu een vierling van vader 3938-74955.


   41890 [89-89 - 4*x9] is ook de moeder van dekram 82240 [89-88]. 


   Zij was net als vorig jaar gedekt door 4078-2502.


   25 jaar geleden hebben wij ook een paar keer een vierling gehad, deze ooien zitten via


   vader 261- 1688 en moederskant voor bijna al onze ooien.


   Op de rechtse foto ligt ooi 261-82162 [91-90] met haar 3 lammeren. 1 van de 10 drieling geboorten.


   De 2 rammetjes van 41816 lopen bij een pleegmoeder, waarvan wij de lammeren bij de bar hebben.


   Er lopen nu 10 lammeren bij de bar en er zijn 5 schapen waar nog 3 lammeren bij lopen.


   Komende week moeten er nog  een aantal schapen en dan beginnen de eerste jaarlingen ook.  

19-09-2015


Onze 4078-2502 werd vandaag Reserve


Kampioen bij de oude rammen op de


TES keuring te Bathmen. 

De door ons gefokte ram 261-82112 is opgenomen met


A 90 punten tijdens de provinciale keuring te Grimbergen.


Ook zijn nakomelingen scoorden prima, zo werd zijn


1 jarige zoon ook kampioen.

29-03-2015 Over mooie vruchtbare ooien gesproken.


Dit was de 1A in de rubriek moeder, dochter, kleindochter


Bathmen 2013, moeder 261-1601 en dochter 261-41816.


Moeder 261-1601 89-89  6x16 bracht gister weer een drieling.


Ze heeft een hele schare nakomelingen, de teller staat nu op 16


Dochter 261-41816 90-90 5*x15 had als jaarling 2, daarna 3x


een drieling en nu dus een vierling.


Dochter 261-41890 89-89 bracht als jaarling de ram 261-82075


Hij heeft gedekt bij Veldhoen. Vorig jaar 261-82240 89-88


En nu een vierling waarvan 2 mooie rammetjes.


Dochter 82145 88-88 had vorig jaar als jaarling 2 en nu 3.


2 kleindochters via 261-41815 bij Joris Sammels in Belgie


brachten daar dit jaar ook elk een drieling.

 

06-04-2015 44 schapen brachten 101 lammeren


Dat onze schapen vruchtbaar zijn wisten wij wel, maar dit


jaar zijn er toch wel heel veel lammeren geboren.15-02-2015


Zondagmorgen, visite.                       


Samen even nagenieten.


Wat een mooie grote beker.

14-02-2015 Succes in Middenbeemster

                                                                                                                                        

 

 Onze 5249-62889 werd met maximale punten tot kampioen bij de 2 jarige rammen gekroond.

 

 De Eshuis ram was ook mee, behaalde in zijn rubriek de 1B prijs achter de door ons gefokte 261-68785


 van Arjan Oomes. Bij de kampioenskeuring mocht hij bij de laatste 5 opstellen en werd uiteindelijk 3de.


17-01-2015


261-82112 deed zaterdag uitstekende zaken op


de Nationale Prijskamp te Gent tijdens de


Agriflanders. Hij werd reserve kampioen bij de


1 jarige rammen.


Joris en Roel van harte gefeliciteerd!


    

 20-12-14


Vandaag met 3 rammen naar de Kerstkeuring in Ambt Delden geweest. Mooie keuring met top dieren

 

 en veel publiek. Opmerkelijk veel dieren met een scheutje 261 bloed die hoog in hun rubriek werden geplaats


 Onze 3 rammen deden het als volgt.


 1,5 jarige rammen 5249-62889 1A en Kampioen.


 1,5 jarige rammen 4078-2502  1B


  0,5 jarige rammen 261-82240  1C


  62889 showde vandaag dat het een lust was.


 


  261-82240                                                                                     4078-2502

08-11-2014   Vandaag is inspecteur Mulder geweest om de schapen in te schrijven. Het resultaat mocht er zijn.


Rammen: 2.5 jaar 3938-74955 : 90-91-90-88-89-87-85-89----- H 72  L 84   BD 36


                1.5 jaar 4078-2502   : 89-89-91-89-90-87-89-89----- H 70  L 81   BD 35    Kampioen Bathmen


                1.5 Jaar 5249-62889 : 87-90-88-89-89-87-90-89-----H 72   L 84   BD 36    Kampioen winterk. Tolbert


                0.5 jaar 5344-76975 : 86-90-88-87-87-87-86-87----- H 64  L 76   BD 30


                0.5 jaar 261-82240   : 90-87-89-88-89-86-89-88------H 60  L 70   BD 31


                0.5 jaar 261-82250   : 87-87-90-88-88-87-88-88------H 61  L 72   BD 31


                0.5 Jaar 261-68819  : 88-87-87-88-88-87-91-87------H 60   L 70   BD 31  geb. 17-04-14 van jaarling ooi


Ooien:   Er zijn 25 1.5 jarige ooien ingeschreven, hiervan hadden 22 als vader 282-02454


             Deze 22 dochters kregen 8 x 87, 8 x 88, 5 x 89 en 1 x 90 punten.


             2 dochters van 3938-74955 kregen allebei 88 punten.   


             En onze ooi van de verloting van Didam, gefokt door P.A. Wolters kreeg ook 89 - 88 punten.


             2 herhaald gekeurde ooien, allebei dochters van 1947-15995 kregen 90 en 91 punten.


             14 ingeschreven ooilammeren kregen: 6 x 87 en 8 x 88 punten.


Het was een prachtige middag, er waren enkele collega fokkers aanwezig, we hebben onder het keuren mooi over


de dieren gediskuceerd en Mulder weet ze op een plezierige manier op de juiste waarde in te schrijven.


Binnenkort probeer ik wat van de mooiste dieren een foto op de site te zetten. Kampioen 20-09-2014  1 jarige rammen


 Bathmen.


 Onze super mooie en best fokkende 4078-2502 


 Zijn nazaten vallen op door hun luxe uitstraling


 belijning, correcte bouw en mooie ontwikkeling

06-09-2014


261-82112 Kampioen 1 Jarige rammen  op de 


keuring te Grimbergen. eig.  is Joris Sammels.


v. 282-02454


m. komt uit dezelfde moederlijn als 261-1567


dit is de m.v. van 4078-2502


De 1B in dezelfde rubriek was 261-82208


 v. 3938-74955  Eig. Frans Sammels

   15-09-2014 


   Kampioen gezoogde jaarlingen Tolbert 2014


   261-82116      90-89    1x2*    3 ling   114/40


   m. 261-1474   92-91   6x14*


   v.282-02454   89-88


   Zat ook in het Kampioenshok 2 en 3 tallen gezoogde


   enters.

  


   5249-62889  als 3 ling geb.op 22-02-2013


   Gefokt door Johan Roozendaal te Waarland.


   Kampioen en Dagkampioen op 1-02-2014


   op de rammenkeuring in Tolbert.


   Met z'n fraaie belijning en breedte over de rug en kruis


   imponeerd hij geweldig en daarbij nog zijn knappe


   blanke kop en mooie orenspel.


  


   62889 had geen moeite om de 1A plaats te bemachtigen.   De luxe en 69 kg wegende 2502 wist ook te imponeren.

  21-12-2013

 

  Met 2 rammen naar de kerstkeuring in Ambt Delden geweest. 4078-2502 stond er geweldig voor, en werd in zijn


  rubriek bekroond met de 1A prijs en mocht bij de beste 10 ramlammeren van de dag opgesteld worden.


   Bijzonder omdat hij amper hersteld is van zijn drukke dekperiode, waarin hij 57 schapen heeft gedekt.


   261-82155 stond er iets minder stralend voor en belande op een vijfde plek in zijn rubriek.   15-10-2013 

  

   261- 82103  is opgenomen met 90 kop 88 besp. 88 av.


    De gelukkige eigenaars zijn Ite Voogd en Bauke Bargerbos.


    De verkoop van fokmateriaal was deze zomer prima.


   Zo zijn 4 jarige en 19 ramlammeren naar collega stamboekfokkers


   in Nederland en Belgie verkocht en buiten stamboek nog een 20


   tal.                                               

    

   Diverse fokooien en ooilammeren vonden ook bij collega fokkers


   hun plek. Iedereen hartelijk dank voor het vertrouwen in onze


   fokkerij en veel succes met Uw dieren!!!!!


  

   Ooilam 261-42119  geb.02-03-13


   v.262-02454    89-88


   m.261-41904   88-88


   Dit ooilam is door ons beschikbaar


   gesteld voor de verloting in Tolbert.


   En is gewonnen door Cees Commandeur.


   Proficiat Cees.


   Ram 261-1710    geb.09


   v.228-2291       90-88


   m.5579-26        88-88    8x16*


   Deze fraaie ram heeft met succes op verschillende bedrijven in


   Belgie gedekt, onder meer bij Frans Sammels, Joris Sammels en


   Roel van Avermaet.

   Ramlam  261-82112     geb.02-03-13     108/20


   v.282-02454      89-88


   m.261-41841     89-87    2x4*


   Deze topper vertrekt binnenkort samen met 2 zoontjes van onze


   Commandeur ram richting Belgie om 261-1710 op te volgen.


  

  
Excursie: Zaterdag 8 juni 2013 kwamen er een 50-tal Belgische collega's ons bedrijf bezichtigen. Na vele uren zitten in de bus, werd er eerst geluncht in de tuin met uitzicht over het Groninger landschap. Vervolgens hebben ze rondgekeken en onze schapen bewonderd. Fokkers Ite Voogd en Marcus Postma kwamen ook een presentatie van hun dieren geven. Hieronder een impressie.


NIEUWS